Storseanser

En storseans kan ha 6 – 60 deltagare.

Det är naturligtvis inte möjligt att alla får ett budskap med alltför många deltagare. Men man kan alltid lära sig något genom att lyssna på de budskap son framförs.

Ett gott och öppet sinne underlättar inte bara för mediet utan även för de anförvanter som försöker förmedla sig. Gå därför aldrig på en seans, privat eller i grupp, där endast kontakt med den eller den personen duger. Den du helst vill ha kontakt med, kanske inte kan nås just nu. De som gått över till andevärlden fortsätter sina liv där, precis som du fortsätter ditt liv här.

Ett av de medium som betytt oerhört mycket för mig, förklarade att de som kommer för att kommunicera, är de som har något att säga dig just nu. Det kanske inte är din älskade Onkel, som kan säga de kloka orden du behöver. Det kan vara någon du inte tänkt dig och det gäller därför att vara öppen för det som sägs. Tröst och kloka ord kan komma från de mest oväntade håll.

På en storseans ber jag alltid andevärlden visa mig vem jag ska gå till i publiken. Jag tittar på den jag går till och frågar om jag får förmedla kontakt. Om jag är välkommen börjar jag med att beskriva anförvanten med all den information som jag får. När anförvanten blir igenkänd går jag över till budskapet. Budskapen på en storseans är ganska allmänt hållna, de är ju ämnade för en stor grupp och ska ha ett “allmänt” intresse.

För mer information eller bokning av grupp/storseanser, maila via kontaktlänken till höger