Reinkarnation

Mina första minnen är gamla.

De härrör sig från tiden före “Skapelsen” eller “The Big Bang”.
Jag minns hur det är att flyta i rymden, att vara ett med den och att tiden, som vi känner den, skapades långt, långt senare…
För mig är reinkarnation en realitet. Jag tror eller tvekar inte, jag minns.

Så vad är då reinkarnation? Ordet betyder åter i köttet. För mig är det ett kretslopp, vi föds, dör och återföds. Själen är evig. Ibland manifesterar den sig fysiskt, dvs vi har en kropp. Jag tror inte vi återföds som något annat än människa, att vi s.a.s. håller oss inom vår egen art. Kattor återföds som kattor och hund blir till hund igen. Kanske är det så, ända ner till minsta mikroorganism, jag vet inte. Och kanske har jag fel angående att människan blir människa.
För mig var det tillräckligt krångligt att lära mig vara människa, trots att jag levt många liv. Att gå från mygga till människa känns övermänskligt svårt.
Det känns otroligt och rentav lite futtigt, att vi bara skulle vara här en endaste kort stund. Lite grann som ett tomtebloss…
Däremot kan jag tänka mig att vi kan leva på andra planeter i detta vårt oändliga Universum. Jag har mött människor som har guider från andra världar och solsystem och som känner sig mer hemma på andra planeter än på Jorden.
Min tanke kring Reinkarnation är att vi fortsätter att återfödas, till vi lär oss att vara just människor. Det är inget straff att inkarnera, oftast sker det av fri vilja. Men om du liv efter annat upprepar dina misstag, så föds du åter till du lär dig. Om du varit en översittare i ett liv, blir du kanske förtryckt i nästa, för att förstå vad du utsatt andra för.
Enligt mig, så väljer du (oftast) din inkarnation och den familj du föds i, för att de ger dig den bästa förutsättningen för de lärdomar du vill göra. Betoningen ligger på lärdomar, inte bekvämlighet. Värdera därför din familj efter de erfarenheter du får istället för materiel standard eller social status.

Det sägs att de modigaste själarna väljer de svåraste liven. Uteliggaren du ser, kanske är Buddha. Mohamed eller Jesus…