Andliga guider

Andliga guider är lärare och från en högre medvetandesfär. Guiden kan ha levt många liv på jorden eller inget alls. Jorden är bara en av Universum boplatser.

Enligt klassisk spiritualism är det en varelse  med ett högre medvetande, med stora insikter och mycket klokskap. De är med oss för att stötta och stödja, men också för att lära ut sina kunskaper. De har en mer direkt kontakt med Urkällans Visdom, Universums Skapelse.

Guider är lärare som undervisar Mediet i att bli en så klar och ren kanal som möjligt. Min Guide har följt mig under mitt liv och jag har minnen av honom från många liv innan. Det tar lång tid att utveckla ett starkt samspel. Det är två starka viljor som ska mötas, samtidigt som man ska släppa på sitt ego.
Jag har fler andra guider, en del som kommit och gått. För enkelhetens skull pratar jag bara med min huvudguide och låter honom besluta om vem eller vilka som ska följa mig eller undervisa mig just nu.

Det finns olika skolor för hur ett samarbete medium – guide ser ut. En del hävdar att man byter guider beroende på olika skeenden i livet. Jag tror inte det finns något rätt svar.
Du känner vilket som passar dig bäst.